Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

itwasjustmyfate
5914 2d7a 350
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaazazel azazel
itwasjustmyfate
9248 3058 350
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaazazel azazel
Sponsored post
feedback2020-admin
itwasjustmyfate
9246 d28a 350
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaazazel azazel
itwasjustmyfate
9243 2d75 350
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaazazel azazel
2893 db53 350
Reposted fromdominik dominik viaazazel azazel

June 22 2015

itwasjustmyfate
"-Powiadają, że podobno dobrzy Amerykanie po śmierci idą do Paryża - zaśmiał się sir Tomasz posiadający całą gamę znoszonych ubiorów księcia Dowcipu.
-Istotnie, a dokąd idą źli Amerykanie? - zapytała księżna
-Do Ameryki - odparł lord Henryk"
— Oscar Wilde - Portret Doriana Greya
Reposted bydeepbluex deepbluex

June 20 2015

itwasjustmyfate

June 19 2015

itwasjustmyfate
4513 1256 350
Reposted fromshar17666 shar17666 viaimbirimbir imbirimbir

June 18 2015

itwasjustmyfate
- Jesteś psychopatą.
- Wolę określenie "człowiek z wyobraźnią".
— Becca Fitzpatrick
Reposted byalainaalframi

June 17 2015

itwasjustmyfate
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLove-Life Love-Life
itwasjustmyfate
Ludzie nie potrafią być wulgarni. Tak uważam. To dlatego, tak wielu nie potrafi dać sobie z czymś spokoju. Nie potrafi powiedzieć "pierdolić to". A są sytuacje, kiedy nie da się zrobić nic innego. Powiedz sobie wtedy na głos "a chuj z tym". Jeżeli nie potrafisz rzec "jebać to wszystko", nie potrafisz się od tego uwolnić przywiązujesz się.
Dlatego świadomie krzyczmy dla swojej osobistej tragedii - pierdolić to!
— Bezimienny K
itwasjustmyfate
  W niektóre noce, jestem przerażony, że znów mnie zapomnisz ...
— Fun. - Some NIght
Reposted fromIriss Iriss viaimbirimbir imbirimbir
itwasjustmyfate

  • dad: I don't see the point in suicide
  • me:
  • dad: if people are pissing you off kill them instead.
  • dad: if you're sad just kill other people
  • dad: no point in killing yourself. That's no fun.
Reposted fromwormstache wormstache

June 15 2015

itwasjustmyfate
4116 7c77 350
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaazazel azazel
5028 91bc 350
Reposted fromamatore amatore viaazazel azazel
itwasjustmyfate
5159 7f20 350
Reposted fromambivalent ambivalent viaazazel azazel
itwasjustmyfate
9501 b762 350
Reposted fromDavyJones DavyJones viaazazel azazel
itwasjustmyfate
Reposted from1911 1911 viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...